Logo
Magazine
Coverartikel

A
l
s
 
j
e
 
i
e
t
s
 
v
o
o
r
a
f
 
a
l
 
a
f
v
a
l
 
n
o
e
m
t
 
b
l
i
j
f
t
 
h
e
t
 
o
o
k
 
a
f
v
a
l

Groene Metropool Regio

Conceptueel circulair bouwen

11 artikelen in editie 1

Voorwoord

Dit is de eerste editie van het magazine conceptueel circulair bouwen. Een nieuw digitaal magazine vol met artikelen over circulair en conceptueel bouwen. Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) werken we hard aan het versnellen en opschalen van de transitie naar toekomstbestendig bouwen.

A
l
l
e
 
a
r
t
i
k
e
l
e
n
 
u
i
t
 
e
d
i
t
i
e
 
1